elektriker

Ville som chef elektriker ansætte en person med en plettet straffeattest?

Ville som chef elektriker ansætte en person med en plettet straffeattest?

Tror du, at http://egebjerg-el.dk/ kunne finde på at ansætte en person, hvis vedkommende havde en dom?

Vi kender ikke svaret, det er måske værd at tage fat i dem for at høre ad, hvad de mener om den problemstilling.
Vi har ikke gjort dette, fordi vi blot vil bruge dem som et semi-tænkt eksempel, så du kan forholde dig til et elektriker-firma helt konkret i denne artikels emnessfære.

Dog kan man sagtens overføre eksemplet her til mange andre professioner, hvis man arbejder et andet sted eller ikke mener, det er relevant for elektrikere i denne forbindelse – eller for dig for den sags skyld.

Så indsætter du bare dit eget eksempel.

Lad os starte et helt andet sted og et lidt andet område: USA.

I USA mener man, at straffe og specielt ophold i fængsler skal være en lærestreg om, at man ikke skal begå ugerninger, og man kan risikere at komme i fængsel for selv de mindste forseelser, selvom man ikke har nogle forgangs-tilfælde – for man skal jo helst tage ved lære af den straf!

Bagefter er man overladt til sig selv tit og ofte, for der er ingen re-socialiseringsprogrammer i stort omfang, og de færreste vil ansætte folk, hvis de har en plettet straffeattest; uanset hvad anmærkningerne er.

I Danmark fungerer vores straffe- og fængselssystem heldigvis således, at man skal lære, at det er forkert at gøre noget ulovligt, men man er mere large med for eksempel at give betingede domme, og så er der mange muligheder for at blive en del af samfundet bagefter, så man ikke ender på bunden.

Dette skal helst ske for at undgå en stor ulighed i samfundet.

Så spørgsmålet er nok nærmere: Hvad er forseelsen?

Har man at gøre med en vaneforbryder, så skal man måske holde sig væk, men begik man en dumhed for nogle år siden, som man inderligt fortryder, så kan man som elektriker da godt give vedkommende en chance for at blive en del af firmaet.