kloakmester

Få hjælp til rensning og reparation af kloak hos din lokale kloakmester

Et velfungerende kloaksystem er en vigtig forudsætning for en velfungerende bolig. Bor du i eget hus, vil din og din families sundhed – og husets ditto, for den sags skyld – være afhængig af at de kloakrør, som skal lede spildevand væk fra matriklen, er funktionelle og i god stand.

Du tænker måske ikke over det til daglig, for kloakkerne er skjult for det blotte øje, neden under jorden. Men når det begynder at lugte dårligt, eller der pludselig begynder at trænge spildevand op i afløbene eller gennem fundamentet i kælderen, er det nødvendigt at tage affære. Så snart du har blot den mindste mistanke om fejl eller skader på dine kloak rør, eller har en fornemmelse af at de kunne risikere at være stoppet til, bør du så hurtigt som muligt få fat på en autoriseret kloakmester.

Så skal rørene nemlig renses og spules for at fjerne eventuelle tilstoppende elementer, og dernæst efterses for skader. Dette er nødvendigt for at forhindre at din have pludselig er en sump af kloakvand, eller at fundamentet på dit hus tager skader. Og vigtigst af alt for at forebygge tilbage løb af forurenet spildevand som kan forgifte dig og din familie.

Find din lokale kloakmester i København

Hvis dit hus har sin beliggenhed i hovedstads området, for eksempel på Vestegnen, i Nordsjælland eller syd for København, kan du med fordel vælge Broder Hardkaare ApS som din kloakmester.

Broder Hardkaare ApS udfører såvel slamsugning som tv inspektion og oprensning af kloak systemer, og kan hjælpe dig med at forebygge nye skader, eksempelvis ved opsætning af rottespærre. Mange skader på kloak rør er forårsaget af rotter, og derfor er effektiv rotte bekæmpelse en vigtig del af et kloakfirmas service.

Du kan få et uforpligtende tilbud på kloak arbejde ved Broder Hardkaare ApS via hjemmesiden broderhardkaare.dk.